TÄRKEINTÄ ON YMMÄRTÄÄ, MITÄ ELÄIN YRITTÄÄ MEILLE KERTOA

TERVETULOA MOODIN MATKAAN

Eläinlähtöistä, tieteeseen pohjautuvaa käytöskoulutusta koirille ja kissoille. 

Eläin on kokonaisuus johon vaikuttavat yhtälailla fyysinen ja psyykkinen terveys kuten meihin ihmisiinkin. Eläin kokee myös tunteita ja tarpeita. Joskus eläimen käytökset alkavat muuttua selviytymiskeinoiksi.

Erilaisten tunteiden kuten pelko tai jännitys, seurauksena eläin pyrkii toimimaan tavalla, jolla ikävästä tilanteesta selvityminen mahdollistuu. Tällaisia tilanteita voivat olla remmiräyhääminen, asunnon tuhoaminen tai voimakas ääntely yksinollessa, mutta yhtälailla myös voimakas passivoituminen. Jos ihminen ei tunnista eläimen pieniä eleitä sille vaikeassa tilanteessa, on eläimen turvauduttava voimakkaampiin ilmaisukeinoihin. 


"Jos jokin asia lemmikin kanssa tuntuu itselle toistuvalta stressiltä, 
se on sitä takuuvarmasti myös eläimelle." 

Eläintenkouluttaja on ikäänkuin tulkki lemmikin ja omistajan välissä. Ohjaan omistajaa havainnoimaan eläimen elekieltä ja tunnistamaan eläimen tarpeita, tavoitteena selkeämpi vuorovaikutus sekä stressittömämpi arki, niin omistajalle kuin lemmikille. Käytännönläheiset harjoitukset tukevat kouluttamisen jatkuvuutta omistajan ja lemmikin arjessa.

Lemmikin kokonaisvaltainen hyvinvointi on meidän kaikkien omistajien asia.